Háromszázan lehettünk – …

Háromszázan lehettünk – vagy harminckétezren
április huszonkilencedikén
mindjárt a szabadulás után
néhányan
fogolytársak lehettünk – vagy először láttuk egymást
tehát néhányan elhatároztuk
elhatároztuk, hogy busszút állunk ezen az egészen
mondom
fogolytársak lehettünk – egymás édestestvérei
tehát elhatároztuk hogy elégtételt veszünk
bátrak voltunk
bátrak voltunk – először láttuk egymást
és szétfutottunk
és ki-ki a maga módján
egy vaságyon egy vas kapufélen egy kapcsolótáblán
tízen egy nyüszítő rohadt katonán
a gyülekezőtér betonporában
egy edénnyel vagy egy üveggel
mondom
és ki-ki a maga módján
bosszút álltunk –

Eredeti megjelenés: Prae 2003/1.