Imádkozott, a fedélzeten térdelt, fejét bűnbánón,
könnyek csorogtak, csónakba rakták, kivitték,
nézte a tenger színét, amely mintha, a napra pillantott,
amely mintha, és belényilalt, ahogy kirángatták
a csónakból, a felismerés, ahogy átráncigálták
a nedves parton, hogy kicsoda is, ahogy egészen
egy sziklafalig, egy omlás mellé, akinek hála,
egy eldugott szájú barlangba, akinek és kegyelem,
megláncolták, fejét lehajtva bevitték, taszigálták,
és belényilalt, ahogy hozzákötözték, a felismerés,
egy falba vert-erősített vaskarikához, hogy kicsoda is,
ahogy vizet és ételt tettek elé, aki éj leple alatt,
és ahogy szó nélkül távoztak, magára hagyták,
akinek szívében kihunyt a hála, ahogy fel sem tudott
állni, akinek szívében kihunyt a kegyelem, ahogy
meg sem tudott mozdulni, mintha csak,
ahogy annyira kimerült, mintha csak a felismerés súlya,
ahogy követ gördítettek a barlang szája elé, rátelepedett
belül a nyomasztó, kívül a fojtogató, és belényilalt,
hogy meghalni, ahogy tapogatta maga körül, nem fogják
hagyni, ahogy kitapintott egy szelet, és belényilalt,
ahogy évek múlva évek nélkül belényilall, hogy
kicsoda is, ahogy majd kitapint egy ugyanilyen szelet,
akinek kegyelem, ahogy a belül fojtó, kívül nyomó,
és akinek hála, hogy a szája elé gördített szikla súlya
alatt, ahogy évektelen éveken át, mert meghalni nem
hagyják, mintha csak, ahogy szó nélkül érkeznek, mintha
csak a barlang kör alakú szája, ahogy egy falba erősített-vert
vaskarikából, egyre nőtt-közeledett, ahogy taszigálták,
fejét lehajtva kivitték, és belényilallt, ahogy az omlás mellől
a nedves parton át, hogy kicsoda is, ahogy berángatták
egy ugyanolyan csónakba, aki nemsoká éj leple alatt,
ahogy a napra pillantott, amely mintha,és ahogy nézte
a tenger színét, amely mintha, és belényilalt, ahogy
behajóztak a nyugodt vizen, a felismerés, hogy ki lesz majd,
aki nemsoká az éj leple alatt, és kicsoda is, akinek
kegyelem és hála, és ki ő, és ki az, aki a szemből érkező hajón,
alig kivehetően, fejét bűnbánón lehajtva térdel a fedélzeten.

Megjelent: Alföld 2012/október