szerkeszt

Folyóirat

 • (2008–2009): Modern Filológiai Szemle – a Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társaságának folyóirata (alapító, főszerkesztő)
 • (2009 augusztus–december): Zipp.hu – politikai-közéleti portál (alapító, szerkesztő)
 • (2008–2009): Palimpszeszt – Tudományos és kulturális folyóirat (szerkesztő)
 • (2008–): Gyógypedagógiai Szemle (az online kiadás főszerkesztője)
 • (2007–2010): SZUB print zenei magazin, majd SZUB.HU kulturális magazin (lapigazgató)
 • (2006–): PRAE.HU általános művészeti portál (alapító, főszerkesztő-helyettes)
 • (2004–2006): a Prae rövidfilmes és kísérleti zenei DVD (alapító, főszerkesztő)
 • (2003–): a Prae c. irodalmi és művészetelméleti folyóirat (szerkesztő, 2011-től főszerkesztő-helyettes, 2015-től a szerkesztőbizottság tagja)

Könyv

Több tucat könyv szerkesztése, illetve kontrollszerkesztése a Magvető, a PRAE.HU, a Palimpszeszt és az Íbisz kiadók számára 2001 óta.  2012-től az ELTE Eötvös Kiadó főszerkesztőjeként a kiadó valamennyi könyvének felelős szerkesztése, imprimálása. (Itt csak a fontosabbakat és a szórakoztatóbbakat sorolom fel.)

 • (2019): Cirkuszi csodaemberek – Életútinterjúk cirkuszművészekkel. (szerk. Fekete Péterrel) MACIVA, Budapest. (5 kötet)
 • (2018): Pedro Assis Coimbra: As palavras continuam. PRAE.HU, Budapest. (p. 436)
 • (2018): Pedro Assis Coimbra: Tovább élő szavak. PRAE.HU, Budapest.
 • (2017): Paolo Coelho: Az Ötödik Hegy. Athenaeum Kiadó, Budapest. (p. 288) (kontrollszerkesztés)
 • (2016): Eliot R. Smith Diane M. Mackie Heather M. Claypool: Szociálpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 850)
 • (2016): José Jackson Coelho Sampaio: Cartografia do sonho / Az álom kartográfiája. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (kétnyelvű/bilingual, p. 74)
 • (2016): Földi András – Király Miklós – Varga Júlia: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának története képekben (1667–2016) / Illustrated History of the Faculty of Law of Eötvös Loránd University (1667–2016). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (kétnyelvű/bilingual, p. 256)
 • (2016): Horváth Gábor — Farkas Alexandra — Kriska György: A poláros fény környezetoptikai és biológiai vonatkozásai. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 486)
 • (2016): Seresi Márta: Távtolmácsolás és távoktatás a tolmácsképzésben. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 156)
 • (2016): Kecső Gábor: A helyi önkormányzatok pénzügyi jogi jogállása — A jogállást meghatározó jogintézmények modelljei a bevételi oldalon (Anglia — USA — Magyarország). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 494)
 • (2016): Tamás Dezső: The Assyrian Army II. – Recruitment and Logistics. ELTE University Press, Budapest. (p. 342)
 • (2016): Hunyady György: Jelentörténeti szociálpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 344)
 • (2016): Probáld Ferenc: Válogatott tanulmányok a földrajzról. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 176)
 • (2016): The Modern Translator and Interpreter (Ildikó Horvát ed.). ELTE University Press, Budapest. (p. 242)
 • (2016): Filozófus a műteremben – Tanulmányok Radnóti Sándor 70. születésnapjára (Somlyó Bálint és Teller Katalin szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 294)
 • (2016): Közigazgatási jogi jogeset- és példatár II. (Hoffman István szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 28)
 • (2015): A jog szociálpszichológiája – A hiányzó láncszem (Hunyady György és Berkics Mihály szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 434)
 • (2015): Szögi László: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története képekben / The Illustrated History of the Eötvös Loránd University, Budapest. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (kétnyelvű/bilingual, p. 280)
 • (2015): Államhatalom és társadalmi autonómia viszonya a nyugati keresztény civilizációban (Tevesz László szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 156)
 • (2015): Interaktív oktatásinformatika (Lévai Dóra és Papp-Danka Adrienn szerk.). Eszterházy Károly Főiskola – ELTE Eötvös Kiadó, Eger–Budapest. (p. 164)
 • (2015): Tanulmányok a bizalmi vagyonkezelés jogi szabályozásának elméleti alapjairól (Kisfaludi András szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 342)
 • (2015): Hoffman István: Gondolatok a 21. századi önkormányzat jog fontosabb intézményeiről és modelljeiről – A nyugati demokráciák és Magyarország szabályozásainak, valamint azok változásainak tükrében. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 298)
 • (2015): Grundrechte im Zivilprozess (Martin Anrens – Volker Lipp – István Varga Hrsg.). Eötvös Universitätsverlag, Budapest. (p. 318)
 • (2015): Jó gyakorlatok a tanárképzés tudós műhelyeiből (Károly Krisztina és Perjés István szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 328)
 • (2015): Tanulmányok a tudós tanárképzés műhelyeiből (Károly Krisztina és Perjés István szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 360)
 • (2015): Hoffman István: Bevezetés a szociális jogba. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 132)
 • (2015): A TEPA-sorozat 9 kötete. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
 • (2015): Szabó Pál: Régió és térszerkezet az elmélettől a területpolitikáig. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 276)
 • (2015): Büntetőeljárási jog II. (Hack Péter szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 248)
 • (2015): Horváth Ildikó: Bevezetés a tolmácsolás pszichológiájába. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 184)
 • (2015): Varietas Europica Centralis –Tanulmányok a 70 éves Kiss Gy. Csaba tiszteletére (ifj. Bertényi Iván – Géra Eleonóra – Mészáros Andor szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 474)
 • (2015): Magyar jogtudósok V. (Hamza Gábor – Siklósi Iván szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 190)
 • (2015): Atti del convegno internazionale – Commentare Dante oggi (a cura di János Kelemen e József Nagy). ELTE University Press, Budapest. (p. 300)
 • (2015): Ad geographiam historico-iuridicam ope iuris romani colendam – Studia in honorem Gábor Hamza (Földi András – Sándor István – Siklósi Iván szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 416)
 • (2015): Beke András: Gépi beszélődetektálás magyar nyelvű spontán társalgásokban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 134)
 • (2015): Tisztelgés – Ünnepi tanulmányok Dr. Hágelmayer Istvánné születésnapjára (Horváth István szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 448)
 • (2015): Balogh András: Bevezetés Délkelet-Ázsia történelmébe. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 582)
 • (2015): Elek István: Az intelligencia spontán megjelenése – A digitális evolúciós gép. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 114)
 • (2015): Görömbölyi Dávid: Diplomata-útlevéllel a hátizsákban. Második, javított kiadás. PRAE.HU, Budapest. (p. 238)
 • (2015): Közvetítés és vitarendezés a jogi és a vallási kultúrákban (Bányai Ferenc – Nagypál Szabolcs szerk.).  ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 234)
 • (2015): Japanese Studies Conference 2015 – Building Connections in Central and Eastern Europe.  Japan Foundation, Budapest – ELTE – ELTE University Press, Budapest. (p. 166)
 • (2015): Aegyptiaca et Assyriaca – Tanulmányok az ELTE Ókortudományi Intézetéből (Bács Tamás – Dezső Tamás – Vér Ádám szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 254)
 • (2015): Studia Classica – Tanulmányok az ELTE Ókortudományi Intézetéből (Bárány István – Bolonyai Gábor – Ferenczi Attila – Vér Ádám szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 392)
 • (2015): Közigazgatási jogi jogeset- és példatár (Fazekas János szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 34)
 • (2015): Közigazgatási hatósági eljárási jogeset- és példatár (Fazekas Marianna – Hoffman István– Nagy Marianna – Rozsnyai Krisztina – Szalai Éva szerk.). Harmadik, átdolgozott kiadás. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 68)
 • (2015): Az Iskolapszichológia-sorozat 5 kötete (33, 34, 35, 36, 37). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
 • (2015): A fordítás titkos ösvényein – Doktori kutatások Klaudy Kinga tiszteletére II. (Károly Krisztina és Fóris Ágota szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 342)
 • (2015): Gazdaság és közigazgatás – Tanulmányok Ficzere Lajos tiszteletére (Fazekas Marianna szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 242)
 • (2015): Büntetőjog – Általános rész (Filó Mihály szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 220)
 • (2015): Kroatisch-ungarische öffentlich-rechtliche Verhaltnisse zur Zeit der Doppelmonarchie (Gábor Máté & Barna Mezey Hrsg.). ELTE Eötvös Univ. Verlag, Budapest–Zagreb. (p. 346)
 • (2015): A Koreai-Félsziget felszabadulásának és megosztásának 70. évfordulója (Csoma Mózes szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 118)
 • (2015): Sik Domonkos: A modernitás rétegei. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 228)
 • (2015): Encounters with Japan – Japanese Studies in the Visegrad Four Countries (Melinda Papp ed.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 280)
 • (2015): Lazarillo – Határvidékek: köztes világok, köztes kategóriák (Bárkányi Zsuzsanna – Perényi Katalin szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 174)
 • (2015): Medgyes Péter: Töprengések a nyelvtanításról. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 430)
 • (2015): Csoma Mózes: Sövény Aladár, a hazai koreanisztika úttörője – Egy elfeledett magyar tudós megfigyelései a Koreai-félszigetről. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 124)
 • (2015): Hoffman István: Bevezetés a területfejlesztési jogba – II. átdolgozott kiadás. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 138)
 • (2015): Koósné Mohácsi Barbara: A szabadságelvonás határai – Helyettesítő intézmények és alternatív szankciók a magyar és a német jog összehasonlításának tükrében. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 318)
 • (2015): Kajtár Gábor: A nem állami szereplők elleni önvédelem a nemzetközi jogban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 562)
 • (2015): Tanulmányok a kortárs jogelméletről (Fekete Balázs – Fleck Zoltán szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 344)
 • (2015): Gályapadból laboratóriumot – Tanulmányok Finszter Géza professzor tiszteletére (Hack Péter – Király Eszter – Korinek László – Patyi András szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 518)
 • (2015): Podani János: A növények evolúciója és osztályozása. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 404)
 • (2015): Tőkey Balázs: Az egészségbiztosítási szerződés. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 346)
 • (2015): Kelemen János: “Komédiámat hívom tanúmul” – Az önreflexió nyelve Danténál. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 254)
 • (2015): Görömbölyi Dávid: Diplomata-útlevéllel a hátizsákban. PRAE.HU, Budapest. (p. 238)
 • (2015): Bevezetés a közszolgálati munkajogba (Kártyás Gábor szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 178)
 • (2015): Szeibert Orsolya: Családi jog (második, átdolgozott kiadás). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 324)
 • (2015): Magyar jogtudósok IV. (Hamza Gábor – Siklósi Iván szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 174)
 • (2015): Reproduktív egészségpszichológia (Pápay Nikolett – Rigó Adrien szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 414)
 • (2015): Pál Eszter: A viktoriánus Anglia – Tudomány és társadalom. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 164)
 • (2015): Kriska György – Karkus Zsolt: A biológia tanításának elmélete és gyakorlata. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 344)
 • (2015): A modern fordító és tolmács (Horváth Ildikó szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 212)
 • (2015): Navratil Szonja: A jogászi hivatásrendek története Magyarországon (1868/1869–1937). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 180)
 • (2015): Kedves Imre: A különleges titkosszolgálati eszközök alkalmazásának története, különös tekintettel a 20. századra. Jogtörténeti vázlat. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 108)
 • (2015): UNIDROIT – Nemzetközi kereskedelmi szerződések alapelvei (2010). (Király Miklós szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 122)
 • (2015): Mádl Ferenc – Vékás Lajos: Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga. 9. kiadás. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 558)
 • (2015): Karátson Dávid: Vulkanológia II. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 280)
 • (2015): A TEPA-sorozat 7 kötete. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
 • (2014): Hit – tudomány – közélet. A Debreceni Tudományegyetem Református Hittudományi Kara (1914–1950) professzorainak életrajzi adattára és életútleírása (Kovács I. Gábor szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 220)
 • (2014): Gábor Hamza: Iura antiqua ac iura moderna methodo comparativa investigata – Opera selecta IV. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 326)
 • (2014): Nagy Levente: A holló, a gyűrű és a sárkány jegyében. Magyar, román és lengyel corvinusok Drakulától Esterházy Pálig. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 106)
 • (2014): Károly Krisztina: Szövegkoherencia a fordításban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 300)
 • (2014): Karátson Dávid: Vulkanológia II. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 280)
 • (2014): Boros Gábor: A szeretet/szerelem filozófiája. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 300)
 • (2014): Neveléstudományi kutatások közben – válogatás doktori hallgatók munkáiból (Szabolcs Éva – Garai Imre szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 186)
 • (2014): Munkajog (harmadik, átdolgozott kiadás; Gyulavári Tamás szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 578)
 • (2014): Bölcs Ágnes: Italiano giuridico – elementi di diritto pubblico e privato. Edizioni Eötvös di ELTE, Budapest. (p. 206)
 • (2014): Neuberger Tilda: A spontán beszéd sajátosságai gyermekkorban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 186)
 • (2014): Összehasonlító jogtörténet (Földi András szerk.). Második, átdolgozott kiadás.  Második, átdolgozott kiadás. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 678)
 • (2014): Szentgyörgyi Rudolf: A tihanyi apátság alapítólevele – Az alapítólevél szövege, diplomatikai és nyelvi leírása. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 120)
 • (2014): Horváth Viktória: Hezitációs jelenségek a magyar beszédben. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 118)
 • (2014): Bóna Judit: A spontán beszéd sajátosságai az időskorban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 154)
 • (2014): Közigazgatási hatósági eljárási jogeset- és példatár (Rozsnyai Krisztina szerk.). Második, átdolgozott kiadás. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 60)
 • (2014): Siklósi Iván: A nemlétező, érvénytelen és hatálytalan jogügyletek jogügyletek elméleti és dogmatikai kérdései a római jogban és a modern jogokban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 452)
 • (2014): Gosztonyi Gergely: Alternatív (?) média. A közösségi média jogi szabályozásának vetületei. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 262)
 • (2014): Japanese Studies Conference. Building Connections in Central and Eastern Europe. ELTE University Press, Budapest. (p. 120)
 • (2014): Tanárok interkulturális nézetei és azok hatása az osztálytermi munkára (Gordon Győri János szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 114 + 52)
 • (2014): Historia Critica (Manhercz orsolya szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 462)
 • (2014): A projeção secular do Brasil na Hungria (Ferenc Pál, Marcelo Marinho & Daniela Neves org.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 156)
 • (2014): Szeibert Orsolya: A házasság Európában a jogegységesítő törekvések tükrében.  ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 260)
 • (2014): Büntetőeljárási jog I. (Hack Péter szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 262)
 • (2014): Training Programme and Organisation in the Bologna Process of Hungarian Higher Education: The BaBe Project (Ágnes Vámos & Sándor Lénárd eds). ELTE University Press, Budapest. (p. 186)
 • (2014): Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária: Az iskolakép változatai és változásai. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 112)
 • (2014): Gyöngy Kinga: A bölcsődei művészeti nevelés előzményei és jelen gyakorlata. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 152)
 • (2014): Jogszociológiai előadások (Fleck Zoltán szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 196)
 • (2014): Csilla Stéger: State of Play in Teacher Education in Hungary after the Bologna Reforms.  ELTE University Press, Budapest. (p. 94)
 • (2014): Flow, Emotional Intelligence and Psychological Immunity. Empirical Studies in Positive Psychological Perspective (Attila Oláh & Henriett Nagy eds). ELTE University Press, Budapest. (p. 178)
 • (2014): Mikonya György: Az európai egyetemek története (1230–1700). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 480)
 • (2014): A büntető hatalom korlátainak megtartása: A büntetés mint végső eszköz – Tanulmányok Gönczöl Katalin tiszteletére (Borbíró Andrea – Inzelt Éva – Kerezsi Klára – Lévay Miklós – Podoletz Léna szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 500)
 • (2014): Emberek őrzője – Tanulmányok Lőrincz József tiszteletére I. és II. (Hack Péter – Koósné Mohácsi Barbara szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 198 + 150)
 • (2014): Herbert L. A. Hart jogtudománya kritikai kontextusban (Cs. Kiss Lajos szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 992)
 • (2014): Hoffman István: Bevezetés a területfejlesztési jogba. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 138)
 • (2014): Közigazgatási jog – Általános rész I. (Fazekas Marianna szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 362)
 • (2014): Szivák Judit: Reflektív elméletek, reflektív gyakorlatok. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 124)
 • (2014): Hudecz Ferenc: Minőség és teljesítmény – Válogatott beszédek és írások (2006–2010). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 288)
 • (2013): Foniátria és társtudományok II. (Hirschberg Jenő – Hacki Tamás – Mészáros Krisztina szerk.) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 256)
 • (2013): Foniátria és társtudományok I. (Hirschberg Jenő – Hacki Tamás – Mészáros Krisztina szerk.) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 282)
 • (2013): Markó Alexandra: Az irreguláris zönge funkciói a magyar beszédben. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 124)
 • (2013): Az angol tudománya – 125 éves az egyetemi angol szak (Frank Tibor – Károly Krisztina szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 360)
 • (2013): Budapest: földtani értékek és az ember – Városgeológiai tanulmányok (Mindszenty Andrea szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 312)
 • (2013): Shakespeare-olvasatok a strukturalizmus után II. (Gárdos Bálint – Kállay Géza – Vince Máté szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 330)
 • (2013): Shakespeare-olvasatok a strukturalizmus után I. (Gárdos Bálint – Kállay Géza – Vince Máté szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 228)
 • (2013): “Zsidó” identitásképek a huszadik századi magyar irodalomban (Schein Gábor és Szűcs Teri szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 286)
 • (2013): Hamza Gábor: A római jog és hatása a modern jogok fejlődésére. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 302)
 • (2013): Education and/und Forschung II. (Árva Valéria & Márkus Éva szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 372)
 • (2013): Narrative construction of identity in female writing (Zsófia Bárczi & Gabriella Petres Csizmadia eds). ELTE University Press, Budapest. (p. 250)
 • (2013): Ollé János et al.: Digitális állampolgárság az információs társadalomban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 118)
 • (2013): Atomreaktorok biztonsága II. (Elter József – Gadó János – Holló Előd – Lux Iván szerk.) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 372)
 • (2013): Atomreaktorok biztonsága I. (Elter József – Gadó János – Holló Előd – Lux Iván szerk.) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 378)
 • (2013): A világhálóba keveredett ember – Hogyan változtatta meg az internet az ön gondolkodását? (Veszelszki Ágnes szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 370)
 • (2013): Codificatio processualis civilis – Studia in honorem Németh János II. (Varga István szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 540)
 • (2013): A társadalmi és az iskolai integráció feltételrendszere és korlátai (Zászkaliczky szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 446)
 • (2013): Közigazgatási jog – Általános rész III. (Fazekas Marianna szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 346)
 • (2013): Horváth Ildikó: Bírósági tolmácsolás. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 60)
 • (2013): A Shakespeare-kritika kezdetei – Források és tanulmányok (Gárdos Bálint – Kállay Géza – Vince Máté szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 210)
 • (2013): Andrea Hasznos: Coptic texts from the ‘Monastery of Cyriacus’ (TT65). Volume I. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 128)
 • (2013): Radványi Katalin: Legbelső kör: a család. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 162)
 • (2013): Közigazgatási hatósági eljárási jogeset- és példatár (Rozsnyai Krisztina szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 60)
 • (2013): Új kutatások a neveléstudományokban 2012 – A munka és a nevelés világa a tudományban. (Benedek András – Tóth Péter szerk.) MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság – ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 532)
 • (2013): Pedagogikum – Európai léptékkel. Az élethosszig tartó tanulás társadalmi folyamatai és biopszichoszociális háttere című kutatóegyetemi alprojekt eredményei (Kraiciné Szokoly Mária – Pápai Adrienn – Perjés István szerk.) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 156)
 • (2013): Szervezet és pszichológia 1. Új irányzatok az ezredfordulón. (Faragó Klára szerk.) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 284)
 • (2013): Gyulavári Tamás – Hős Nikolett – Kártyás Gábor (szerk.): Munkajogi feladatok és jogesetek. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 186)
 • (2013): Varga Péter András – Zuh Deotáth (szerk.): Kortársunk, Husserl. Tanulmányok a 150 éves Edmund Husserl filozófiájáról. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 296)
 • (2013): Gyula Tankó: Paraphrasing, summarising and synthesising skills for academic writers: theory & practice. Eötvös University Press, Budapest. (p. 198)
 • (2013): Miskolczy Ambrus: A szabadság ára – Archaizmus és modernizmus a magyar és román kulturális és politikai térben. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 218)
 • (2013): Nagy Levente: Lehetséges küldetés? – Hitek és tévhitek a román reformáció körül. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 182)
 • (2013): Hármashatár 5. – Irányvonalak. (Lénárd Sándor – Ágoston Csilla – Szabó Zoltán András szerk.) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 142)
 • (2013): Hármashatár 4. – Törésvonalak. (Lénárd Sándor – Ágoston Csilla – Szabó Zoltán András szerk.) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 148)
 • (2013): Pedagógiai historiográfia – Új elméleti megközelítések, metodológiai eljárások. (Hegedűs Judit – Németh András – Szabó Zoltán András szerk.) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 90)
 • (2013): A neveléstörténet változó arcai – A múlt értékei, a jelen kihívásai és a jövő. (Baska Gabriella – Hegedűs Judit – Nóbik Attila szerk.) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 120)
 • (2013): Szervezet és pszichológia 2. Új irányzatok az ezredfordulón – Szervezeti döntések. (Faragó Klára szerk.) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 132, elektronikus)
 • (2013): Jogtörténeti parerga – Ünnepi tanulmányok Mezey Barna 60. születésnapja tiszteletére (Máthé Gábor – Révész T. Mihály – Gosztonyi Gergely szerk.) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 408)
 • (2013): Magyar alkotmány- és közigazgatás-történet a polgári korban – A hatalommegosztás államszervezete, 1848–1949. (Képes György szerk.) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 234)
 • (2013): Fordítás és tolmácsolás a harmadik évezred elején (Klaudy Kinga szerk.) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 256)
 • (2013): Németh Tibor: Gyarmatosítás és kiengesztelődés – Őslakos hagyomány Kanadában. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 240)
 • (2013): Czető Krisztina: Veszélyes üzem a katedra? ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 80)
 • (2013): Járai Antal: Kalkulus. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 420)
 • (2013): Ranschburg Pál és a magyar pszichológia (Lányi Gusztáv szerk.) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 158)
 • (2013): Norman E. Amudson – William A. Borgen – Marvin J. Westwood – Diane E Pollard: Csoportos tanácsadás – Kézikönyv csoportvezetőknek. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 262)
 • (2013): Ferencz Jácint – Göndör Éva – Gyulavári Tamás – Kártyás Gábor: Munkajogi alapismeretek. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 214)
 • (2013): Diszkrimináció-emancipáció-asszimiláció-diszkrimináció. Magyarországi egyetemi tanárok életrajzi adattára (1848–1944) I. Zsidó és zsidó származású egyetemi tanárok (Kovács I. Gábor szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 176)
 • (2013): Szilágyi Péter: Jogbölcselet és jogi dogmatika.  ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 330)
 • (2013): Gellér Balázs József: Legalitás a vádpadon – Az anyagi büntetőformák legalitásának elméleti elemzése. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 316)
 • (2013): Gregorics Tibor: Programozás – 2. kötet: Megvalósítás. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 504)
 • (2013): Gregorics Tibor: Programozás – 1. kötet: Tervezés. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 358)
 • (2013): Rendszerváltások kortársa és kutatója – Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára (Erdődy Gábor főszerk). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 558)
 • (2013): Identities, Ideologies, and Representations in Post-Transition Hungary (Mária Heller – Borbála Kriza eds). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 440)
 • (2013): A huszadik év könyve – Takács Etel pedagógiája emlékekben és könyvekben (Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 132 + CD-melléklet)
 • (2013): Vincze Szilvia: A felsőoktatás és a munkaerőpiac inkongruenciája. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 166)
 • (2013): Halász Gábor: Az oktatáskutatás globális trendjei. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 96)
 • (2013): Fehér Katalin – Kereszty Orsolya: Terra Incognita – Andragógiatörténeti tanulmányok. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 194)
 • (2013): Gábor Hamza: Iura antiqua ac iura moderna methodo comparativa investigata – Opera selecta III. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 282)
 • (2013): Ollé János – Papp-Danka Adrienn – Lévai Dóra – Tóth-Mózer Szilvia – Virányi Anita: Oktatásinformatikai módszerek. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 150)
 • (2013): Általános természetföldrajz II. (Gábris Gyula szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 484)
 • (2013): Általános természetföldrajz I. (Szabó József szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 414)
 • (2013): Munkajog (második, átdolgozott kiadás; Gyulavári Tamás szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 592)
 • (2013): A polgári nemperes eljárások joga (Varga István szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 1094)
 • (2012): Versenyjogi jogsértések – magánjogi jogkövetkezmények (Kisfaludi András szerk.) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 258)
 • (2012): Csanádi Gábor – Csizmady Adrienne – Olt Gergely: Átváltozóban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 270)
 • (2012): Tamás Szabados: The Transfer of the Company Seat within the European Union – The Impact of the Freedom of Establishment on National Laws. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 254)
 • (2012): Szövetségben – Tanulmányok a család és az intézményes nevelés kapcsolatáról (Podráczky Judit szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 160)
 • (2012): Hármashatár 3. – Társadalmi felelősségvállalás (Lénárd Sándor – Gelniczky Luca Orsolya szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 34)
 • (2012): Hármashatár 2. – Tudományos diákköri mozgalom (Lénárd Sándor – Szabó Zoltán András – Takács Ádám szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 124)
 • (2012): Hármashatár 1. – Ötéves jubileumi kötet (Lénárd Sándor – Szabó Zoltán András – Takács Ádám szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 102)
 • (2012): Rádli Katalin: A pedagógusképzés jogi szabályozása (1990–2010). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 462)
 • (2012): Kardos József (szerk.): A pedagógusképzés történeti forrásai (1945–1990). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 270)
 • (2012): Mikonya György (szerk.): A pedagógusképzés törvényi szabályozása (1917–1945). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 264)
 • (2012):  “Taníts minket úgy számlálni napjainkat…” – Tanulmányok a 70 éves Kósa László tiszteletére (ifj. Bertényi Iván – Géra Eleonóra – Richly Gábor szerk.).  ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 572)
 • (2012): Netszótár – @-tól a zukbergnetig (Veszelszki Ágnes szerk.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 396)
 • (2012): Ollé János: Virtuális környezet, virtuális oktatás. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 108)
 • (2012): Szebenyi Péter: Válogatott pedagógiai írások (Mátrai Zsuzsa szerk.) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 304)
 • (2012): Györffy János: Térképészet és geoinformatika II. (Klinghammer István szerk.) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 318)
 • (2012): Boros László: Az EU intézményi és döntéshozatali rendszere. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (e-könyv, p. 225)
 • (2012): Orosz György – Szabó Dénes: Szerves kémiai praktikum. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 422)
 • (2012): Mádl Ferenc – Vékás Lajos: Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 556)
 • (2012): Földi András (szerk.): Összehasonlító jogtörténet. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 644)
 • (2012): Gyula Tankó: Professional Writing – The Academic Context. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 140)
 • (2012): Nguyen Luu Lan Ann – Szabó Mónika: Identitás a kultúrák kereszttüzében. Kutatási beszámoló – tanulmánykötet. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 156)
 • (2012): Fülöp Márta – Szabó Éva (szerk.): A pszichológia mint társadalomtudomány. A 70 éves Hunyady György tiszteletére. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 596)
 • (2012): Németh András (szerk.): A Neveléstudományi Doktori Iskola programjai. Tudományos arculat, kutatási eredmények. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 212)
 • (2012): Frank Tibor – Károly Krisztina (szerk.): 125 éves a budapesti angol szak. Doktorandusztanulmányok. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 160)
 • (2012): Keller Márkus: Indokolt lakásszükséglet. A lakáspolitika az 1950-es években. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 98)
 • (2012): Klement Judit: Hazai vállalkozók a hőskorban. A budapesti gőzmalomipar vállalkozói a 19. század második felében. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 440)
 • (2012): Erős Vilmos – Takács Ádám (szerk.): Tudomány és ideológia között. Tanulmányok az 1945 utáni magyar történetírásról. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 168)
 • (2012): Dániel Szabó: Étapes de l’urbanisation au coeur de l’oppidum de Bibracte. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 422)
 • (2012): Ágnes Birtalan (szerk.): Oirad and Kalmyk Linguistic Essays. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 212)
 • (2012): Krisztina Horváth (szerk.): La Joie des Cours – Études médiévales et humanistes. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 242)
 • (2012): Sik Endre: A kapcsolati tőke szociológiája. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 204)
 • (2012): Heltai Gyöngyi: Az operett metamorfózisai 1945–1956 – A”kapitalista giccs”-től a haladó “mimusjáték”-ig. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 268)
 • (2012): Gera Judit: Az alávetettség struktúrái a holland prózában (Kritikai tanulmányok). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 276)
 • (2012): Mikonya György (szerk.): Vallásos mozgalmak nézetei a családi életről és az oktatásról. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 184)
 • (2012): Vámos Ágnes – Lénárd Sándor (szerk.): A BaBe-projekt (2006–2011) – Képzési program és szervezet a magyar felsőoktatás bolognai folyamatában. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 378)
 • (2012): Szíjártó M. István – Szűcs Zoltán Gábor (szerk.): Politikai elit és politikai kultúra a 18. század végi Magyarországon. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 230)
 • (2012): Varga Orsolya: Párhuzamos fordítórajzok. Műfordítás-szemlélet Magyarországon és Hollandiában a 20. század első felében. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 216)
 • (2012): Bodonyi Edit: Modern alternatív iskolák. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 120)
 • (2012): Sonja Kleinke – Zoltán Kövecses – Andreas Musolff – Veronika Szelid (eds): Cognition and Culture – The Role of Metaphor and Metonymy. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 228)
 • (2012): Réti Anna – Döbrössy János (szerk.): Az ének-zene tantárgypedagógiája. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 176)
 • (2012): Fuglinszky Ádám – Klára Annamária (szerk.): Európai jogi kultúra – Megújulás és hagyomány a magyar civilisztikában. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 606)
 • (2012): Urbán Róbert – Demetrovics Zsolt – Rigó Adrien – Oláh Attila (szerk.): Az egészségpszichológia elmélete és alkalmazása II. – Klinikai egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 312)
 • (2012): Demetrovics Zsolt – Urbán Róbert – Rigó Adrien – Oláh Attila (szerk.): Az egészségpszichológia elmélete és alkalmazása I. – Személyiség, egészség, egészségfejlesztés. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 392)
 • (2011): Kulcsár Zsuzsanna – Várnai Dóra – Rózsa Sándor – Sági Andrea (szerk.): Tegyük helyére az undort! ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 290)
 • (2012): István Rákóczi – Clara Riso (ed.): Os Descobrimentos Portugueses e a Mitteleuropa. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 158)
 • (2012): Szeibert Orsolya: Családi jog. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 256)
 • (2012): Sándor Striker (ed.): Adult Education – Historical and Theoretical Aspects. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 88)
 • (2012): Emese Egedi-Kovács: La « morte vivante » dans le récit français et occitan du moyen âge. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 260)
 • (2012): Parapatics Andrea (szerk.): Doktoranduszok a nyelvtudomány útjain. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 266)
 • (2012): Kutasi Zsuzsanna: A ló a középkori arab irodalomban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 210)
 • (2012): Foghtűy Krsiztina – Pirka Veronika – Kempf Katalin (szerk.): Új múzeumpedagógiai törekvések a hazai felsőoktatásban és a múzeumi gyakorlatban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 200)
 • (2012): Mikó Gábor – Péterfi Bence – Vadas András (szerk.): Tiszteletkör – Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 688)
 • (2012): Pál Ferenc (szerk.): Álomvadászok – Portugál-afrikai elbeszélések. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 156)
 • (2012): Majtényi Balázs: A környezet nemzetközi jogi védelme. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 93)
 • (2012): Szász Anna Lujza – Vajda Júlia: “Mindig van éhség” – Pillanatképek Mauthausen felszabadulásáról. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 88)
 • (2012): Németh András: Magyar pedagógusképzés és pedagógus szakmai tudásformák I. (1775–1945). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 112)
 • (2012): Zboray Géza (szerk.): Összehasonlító anatómiai praktikum II. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 496)
 • (2012): Gyulavári Tamás (szerk.): Munkajog. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 590)
 • (2012): Sik Domonkos: A modernizáció ingája – Egy genetikus kritikai elmélet vázlata. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 320)
 • (2012): Balázs József Gellér: Legality on Trial. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 302)
 • (2012): John Garcia: Egy neuroetológus élete és a feltételes ízaverzió története (vál. és ford. Kulcsár Zsuzsanna). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 120)
 • (2012): Balogh László: Kormányformák, választási rendszerek, választások Kelet- és kelet-Közép-Európában. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 218)
 • (2012): Јелена Тешењи-Мојсин: Велики свет малог детета. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 40)
 • (2012): Lásztity Nikola: Szerb civilizáció. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (p. 104)
 • (2010): A pillangók nyelve – XX. századi galego próza (antológia). PRAE.HU, Budapest. (p. 166)
 • (2010): Emlékpontok – Audiovizuális emlékgyűjtés (A TÁMOP 3.2.9B projekt pedagógusainak szervezett első szakmai konferencia előadásai) (szerk. Tallai Gáborral). XX. Század Intézet – KKETTKK. (p. 102)
 • (2010): Rónaháti Cecília: Mondd el, hogy tudjuk… – Hogyan készítsünk történeti interjút? (szerk. Schmidt Máriával). XX. Század Intézet – KKETTKK, Budapest.
 • (2009): Balázs Géza – Takács Szilvia: Bevezetés az antropológia nyelvészetbe. (műszaki szerkesztő) Pauz-Westermann–Inter–PRAE.HU, Celldömölk–Budapest. (p. 304)
 • (2009): Árvai Ferenc Ödön: Mint vitorlás a tavon (fikciós rímregény). PRAE.HU, Budapest.
 • (2008): Philippe Grimbert: Titok. Magvető, Budapest. (p. 188)
 • (2008): Pedro Assis Coimbra: As Palavras que Ficaram (portugál nyelvű). PRAE.HU, Budapest. (p. 306)
 • (2008): Barok Eszter–Illés Emese: Csak a madarak. PRAE.HU, Budapest.
 • (2007): A modern brazil elbeszélés ANTOLÓGIA do moderno conto brasileiro. PRAE.HU, Budapest. (kétnyelvű; p. 456)
 • (2005): A galego költészet évszázadai – Séculos da Poesía Galega. (társszerkesztés, fordítások, életrajzok, bevezető esszé.) Az ELTE BTK Galego Központ kiadása, Budapest. (kétnyelvű CD; p. 600)

Kiadott könyv (PRAE.HU – alapító, társtulajdonos, ügyvezető)

 • (2012): Mohai V. Lajos: Szeptember végén áhítat (Palimpszeszt – PRAE.HU)
 • (2012): Nagypál István: A fiúkról (JAK – PRAE.HU)
 • (2012): Váradi Nagy Pál: Urbia (Korunk – JAK – PRAE.HU)
 • (2012): Milián Orsolya: Átlépések (Palimpszeszt – PRAE.HU)
 • (2012): Benyovszky Anita: Péterke hallani fog (Palimpszeszt – PRAE.HU)
 • (2012): Fodor Péter – L. Varga Péter: Az eltűnés könyvei – Bret Easton Ellis (PRAE.HU)
 • (2012): Milián Orsolya: Átlépések (Palimpszeszt – PRAE.HU)
 • (2012): Hartay Csaba: A jövő régészei (PRAE.HU)
 • (2012): Hegyi Balázs: Kiatakar a pillanat (Palimpszeszt – PRAE.HU)
 • (2012): Bencsik Orsolya: Akció van! (forum – JAK – PRAE.HU)
 • (2012): Áfra János: Glaukóma (JAK – PRAE.HU)
 • (2012): Deák Botond: Zajló (Palimpszeszt – PRAE.HU)
 • (2011): Szabó Marcell: A szorítás alakja (JAK – PRAE.HU)
 • (2011): Mohai V. Lajos: A múlt koloritja (PRAE.HU)
 • (2011): Add ide a drámád! – Hat fiatal szerző drámái (JAK – PRAE.HU)
 • (2011): Benda Balázs: Kalandos történet  (Podmaniczky Művészeti Alapítvány – PRAE.HU)
 • (2011): Aaron Blumm: Biciklizéseink Török Zolival  (JAK – Symposion – PRAE.HU)
 • (2011): Balázs Géza: Sms-nyelv és -folklór (Inter – PRAE.HU)
 • (2011): Friss dió – A Műhely Kör antológiája (JAK – PRAE.HU)
 • (2011): Csobánka Zsuzsa: Belém az ujját (JAK – PRAE.HU)
 • (2011): Deres Kornélia: Szőrapa (JAK – PRAE.HU)
 • (2011): Lázár Bence András: Rendszeres bonctan (Palimpszeszt – PRAE.HU)
 • (2010): Bizarr játékok. Fiatal irodalomtörténészek fiatal írókról-költőkről  (JAK – PRAE.HU)
 • (2010): A pillangók nyelve. 20. századi galego próza (antológia).  (PRAE.HU)
 • (2010): Deák Botond: Egyszeri tél (JAK – PRAE.HU)
 • (2010): Ayhan Gökhan: Fotelapa (JAK – PRAE.HU)
 • (2010): k. kabai lóránt: klór (JAK – PRAE.HU)
 • (2010): Kele Fodor Ákos: Textolátria (JAK – PRAE.HU)
 • (2010): Nemes Z. Márió: Bauxit (Palimpszeszt – PRAE.HU)
 • (2010): Pál Dániel Levente: Ügyvezető költő a 21. században  (Palimpszeszt – PRAE.HU)
 • (2010): Marno János: A semmi esélye (Palimpszeszt –PRAE.HU)
 • (2010): Ariane Mnouchkine: A jelen művészete (Krétakör – PRAE.HU)
 • (2010): Pollágh Péter: A Cigarettás (Palimpszeszt – PRAE.HU)
 • (2009): Pollágh Péter: Vörösróka (Palimpszeszt – PRAE.HU)
 • (2009): Milián Orsolya: Képes beszéd (JAK – PRAE.HU)
 • (2009): Európai helyesírások (szerk.: Balázs Géza és Dede Éva)  (PRAE.HU – Inter)
 • (2009): A magyar reneszánsz stylus (szerk.: Balázs Géza)  (Inter – Magyar Szemiotikai Társaság – PRAE.HU)
 • (2009): Bajtai András: Betűember (JAK – PRAE.HU)
 • (2009): Balázs Géza – Takács Szilvia: Bevezetés az antropológiai nyelvészetbe (Pauz-Westermann – PRAE.HU – Inter)
 • (2009): Th. Arbau: Orchesographia (ford.: Jeney Zoltán)  (ARBEAU Art Kft. – PRAE.HU)
 • (2009):F. Caroso: Nobiltà di dame (ford.: Havasi Attila)  (ARBEAU Art Kft. – PRAE.HU)
 • (2009): L. Varga Péter: A metamorfózis retorikái (JAK – PRAE.HU)
 • (2009): Mohai V. Lajos: Az emlékezés melankóliája (PRAE.HU)
 • (2009): Mohai V. Lajos: Egy szín tónusai (PRAE.HU)
 • (2009): Keresztesi József: A Karácsondi út (JAK – PRAE.HU)
 • (2008): Mohai V. Lajos: Centrum és periféria (PRAE.HU)
 • (2008): Sirokai Mátyás: Pohárutca (PRAE.HU – JAK)
 • (2008): Farkas Tibor: Pártmobil (PRAE.HU – JAK)
 • (2008): Emma Ovary: Hatszor gyorsabban öl (PRAE.HU – Palimpszeszt)
 • (2008): Európai nyelvművelés (szerk.: Balázs Géza és Dede Éva)  (PRAE.HU – Inter)
 • (2008): Árvai Ferenc Ödön: Mint vitorlás a tavon (PRAE.HU)
 • (2008): Barok Eszter – Illés Emese: Csak a madarak (PRAE.HU)
 • (2008): Alexis Bramhook: Harc Atlantiszért (PRAE.HU)
 • (2008): Cristovam Buarque: Földalatti istenek (PRAE.HU – Palimpszeszt)
 • (2007): Luis de Camões 77 szonettje (PRAE.HU – Íbisz)
 • (2007): Jorgosz Baia – Demeter Ádám: Angyali üdvözlet (PRAE.HU)
 • (2007): A modern brazil elbeszélés – ANTOLÓGIA do moderno conto brasileiro  (PRAE.HU)
 • (2007): Mohai V. Lajos: Kilazult kő (PRAE.HU)
 • (2007): Fernando Pessoa/Álvaro de Campos: Versek (PRAE.HU – Íbisz)
 • (2006): Udvariatlan szerelem – A középkori udvariatlan szerelem antológiája  (PRAE.HU)

Előszó

 • (2007): Kelebi Kiss István: Négyszögletű Galaxis (szerzői kiadás, Budapest)
 • (2007): Fábián Gyula András: Szárnyak @ város felett (szerzői kiadás, Budapest)
 • (2005): A galego költészet évszázadai – Séculos da Poesía Galega. Az ELTE BTK Galego Központ kiadása, Budapest.