Új PRAE.HU+JAK könyv jelent meg

Csobánka Zsuzsa: Belém az ujját

Csobánka Zsuzsa: Belém az ujját

Csobánka Zsuzsa: Belém az ujját

Kevés dolog bosszant annyira olvasás közben, mint amikor egy regény minden mondatából érzem, hogy ezt nő írta. Vagy férfi. Csobánka Zsuzsa az egyik ritka kivétel. (Ő nő.) Sokkal mélyebben nő, mint akiknél írás közben ez az istennek se tud evidenciává válni, és vagy rejtegetik, vagy mutogatják a nőségüket, férfiságukat. Természetesnek lenni annyi, mint hitelesnek lenni. És Csobánka Zsuzsa hitelességéhez, legalábbis számomra, nem fér kétség. Az irodalomban pedig hitelesnek lenni a legnehezebb. (Bartis Attila) 

JAK+PRAE.HU, 2011.

3 előadás Debrecenben

Koradélután a DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumában tartottunk Csobánka Zsuzsával egy Csobi Soundot, azaz rendhagyó irodalomórát, majd Lapis József meghívására részt vettünk két óráján (Kritikaírás és Kortárs irodalom médiumai) a Debreceni Egyetemen.

Alkotáslélektan – Alkotómunka és megélhetés

GODOT Irodalmi Estek 53.

Mennyire lehet összeegyeztetni a munkát az alkotással, mennyiben rá van kényszerítve az ember, hogy a hivatásán kívül mással is foglalkozzon és ez hogyan épül be a hétköznapjaiba? Mennyire befolyásolja vagy teszi tönkre az alkotási folyamatot az ügyvezetés, egy másik kötelező munkafolyamat? A kenyérkereseti foglalkozás, ha nem azonos a kötői, írói tevényekséggel, ad-e lehetőséget és időt az alkotásra? Vannak esetek amikor termékenyítőleg hat, mert kitekintést nyújthat más világok felé? Pál Dániel Levente: Ügyvezető költő a 21. században című verseskötete ezt a témát feszegeti.

Beszélget, felolvas: Csobánka Zsuzsa, Kukorelly Endre, Pál Dániel Levente

Moderátor: Berka Attila

2011. március  9. 18.00. (szerda) Fogasház, Akácfa utca 51.


Vécsei Rita Andrea: Így él a költő – ebből kettő együtt (prae.hu, 11.03.16)

Csobi Sound, avagy a kortárs irodalom mint esély

Ezt a rendhagyó magyarórát a József Attila Kör Irodalmi Egyesület támogatja, hiszen a kortárs költészet oldaláról is megfogalmazódott az igény, hogy diákokkal találkozhassanak mint leendő olvasóikkal. Délutáni programról lévén szó, a 8 évfolyamos gimnázium bármely diákja részt vehet a foglalkozásokon, általában 7.-11. osztályosok jönnek el. Kortárs irodalom, drámapedagógia és élménypedagógia, ezek azok az elvek, melyekre épül a programsorozat. Következzen belőle némi ízelítő.

Első vendégem Pál Dániel Levente volt, akinek a Könyvhétre jelent meg 2. kötete, Ügyvezető költő a 21. században címmel. Egy rövid bemutatás, beszélgetés után a kötet címére és az új költőstátuszra tértünk rá. A „költő”, „menedzser” és „ügyvezető költő” szavak szóasszociációi a kötet jellemzőire mutattak rá anélkül, hogy előtte olvastunk volna belőle bármit. A kettősség kirajzolódott, az ügyvezető költő, a menedzser költő ezek szerint egy kettős életet élő, széttartó figura, aki valószínűleg nehezen egyezteti össze kétlakiságát. Új perspektívát kínált mindez az eddigi költőszereppel szemben, a 21. századi költőt erősen befolyásolja a fogyasztói társadalom, mesélte PDL. A költő mint brand, márkanév kell, hogy megjelenjen, illetve nagyon nagy a felelőssége abban, hogy saját magát és a könyveit mint terméket reklámozza, fogyaszthatóvá tegye. Ez egészen más perspektívát kínált a többnyire még csak klasszikusokkal találkozó diákoknak.

A fiatal költő Pilinszky-trip című versét vizsgáltuk először: 3 csoportra osztottam a diákokat. Az alapkérdés az volt, hogy mit látunk, miket látunk, és mi történik.

Az egyik csoport a faragott nagy fej, a második csoport a faragó gyerekisten, a harmadik csoport pedig a bámuló madárhad versbéli figuráihoz talál ki közösen három mozdulatot. Ezt a három csoportot a képnek megfelelően, belül a faragott fej, körülötte a gyerekistenes csoport diákjai, majd a madárhadat játszó diákok helyezkedtek el. A három kör tapsra csinálta a három mozdulatot, melyben megmutatták, hogy milyen lehet a vers kezdő szituációja, egy lehetséges olvasatot, látványt, ami az olvasó elé tárul.

A továbbiakban ez zenével is kiegészíthető, különböző megadott instrukciókkal: pl. legyen benne fokozás, amiről beszélgetünk előtte, milyen irányú fokozást enged meg a vers világa, halkuljon vagy hangosabb legyen. És a figurákhoz tartozó zenék ugyanúgy összeereszthetőek, mint a mozdulatok, végül így hozva létre egy fúgához hasonló képződményt. Segítő kérdésként bevethetjük, hogy induljanak ki abból, milyen hangja lehet a faragásnak, a bámuló madarak tollai vajon milyen hanghatással rezegnek, a fejet faragó kezű gyerekisten az alliterációk által nyújt segítséget az induláshoz a dupla „f”-fel.

A másik lehetséges vizsgálódási felület a vers formai jellemzői felől építkezik. A 2. és a 4. versszakban megjelenő ismétlés újraindítja a verset, ez biztos szembetűnik, a lírai én alakot nyer a 4. versszakban: „Egy ember formájú hámlik az égről…”. Aztán vizsgáljuk meg, milyen igék, mozgások jelennek meg, ezek vajon milyen többletet hordoznak. Pl. figyelnek, állnak, bóbiskolnak, szorongatják, és ezzel szemben a hámlik, zuhan igék. Jól látszik, hogy a 2. versszakban belső feszültség, visszafojtottság és figyelem, várakozás áll szemben a 4. versszak passzív cselekvéseivel, ahol a feszültség ebből a magatehetetlenségből fakad. Mondattanilag ráadásul a 2. versszakban szaggatott, rövid mondatok jelennek meg az álomszerűséget ellenpontozva, a 4. versszakban a magatehetetlenség folyamatos lélegzetvételű, összetett mondatokból építkezik, a hámlás mozgásával ellentétben, a zuhanással párhuzamba állítva. Forma és tartalom így egészítik ki egymást. A két versszak között lévő 3. tovább fokozza a feszültséget: az ismételt „nem rettegek”, a „faszilánk” mint fegyverként megjelenő tárgy, illetve a „hunyorítok” koncentrációja az előkészületet, az összpontosítást fokozza. Azonban nem lehet nem megvizsgálni az egész vershez kapcsolódó alapmotívumot, a szülést, amely mind formailag, mind tartalmilag a vers gerincét alkotja. Az előbb vizsgált mondatszerkezetek a szülés töredezett, olykor szakaszos, máskor folyamatszerű mozgásait példázza, tartalmilag pedig a faragás, a születés, formálódás figyelhető meg.

A második ismétlődő szerkezet: „A kerti székben egy gyerekisten/ farag egy sokszemű nagy fejet…” 5. versszakbeli ismétlése hozza meg a változást: a „hirtelen megnövő virág” és a „megrúgom” ige az eddigi mozgásokhoz képest látványosan produkálja a szülés utolsó erőbedobással végzett mozgását. Szépen lezárja az ereszkedő erdő képével, mely maga is izgalmas téma, nőiségszimbólum, összetettség, homály és kuszaság húzódik mögötte.

És a harmadik ismétlési forma, a „Bóbiskolnak. Szorongatják/ egymás kezét.” sorok is átértékelődnek ezáltal, a vers zárása pedig József Attila-i Altatóra emlékeztető megnyugvást hoz.

A lírai én felől vizsgálva meg a mozgásokat, indulok, hunyorítok, felveszek, indulok, megrúgom, fekszem,hasonlóképpen mutatja a megbékélést, a „valaminek a végére érés”-t. A zárósorban a lírai ént kidarabló doktorra rímel a „lehajtja fejét egy sokszemű virág” – a virág lehet ő maga, mely átváltozása előtt még sokszemű nagy fejként jelent meg.

És hogy hogyan csapódott le mindez? Megszületett-e az a bizonyos hang? Következzenek a gyerekektől kért értékelések, hangulatjelentések: ”Élmény volt. A Drága lelked két kezemmel óvom című vers telitalálat volt. Teljesen átéreztem, élveztem, és élvezet volt látni, hogy mindenki mennyire figyelt.” ”Igazán élvezetes és tanulságos volt. Élmény volt betekinteni egy igazi költő költészetébe. A versek csodálatosak voltak.” ”A költészet és a művészet lényege szerintem az, hogy a művész saját szórakoztatására alkot. Általában mások a mű mögött álló érzelmeket nem ismerik. Saját magukat látják a sorok között. Én is megtaláltam magamat ma, többször is. Köszönöm!”

 

Csobi Sound – kortárs irodalom magyarórán

Elindult a Csobi Sound kortárs irodalom magyarórán: a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban, havi rendszerességgel, JAK támogatással. Szeptember 17-én 50 diák és számos tanárkolléga érdeklődött. Záporoztak a kérdések, hogy hogy jön az ihlet, és hogyan ír a költő, na meg mire gondolt. Pál Dániel Levente volt az évadnyitó vendég, alig akarták elengedni, október 4-én Bajtai András jön, az osztályok felváltva szervezik a teát, sütit, nagy siker a kortárs irodalom.

És a diákok reflexiói: 🙂

“Élmény volt. A “Drága lelked két kezemmel óvom” című vers telitalálat volt. Teljesen átéreztem, élveztem, és élvezet volt látni, hogy mindenki mennyire figyelt.”

“Igazán élvezetes és tanulságos volt. Élmény volt betekinteni egy igazi költő költészetébe. A versek csodálatosak voltak.”

“A költészet és a művészet lényege szerintem az, hogy a művész saját szórakoztatására alkot. Általában mások a mű mögött álló érzelmeket nem ismerik. saját magukat látják a sorok között. Én is megtaláltam magamat ma, többször is. Köszönöm!”

“Egyedülálló élményben volt részünk, azt hiszem, mindannyiunknak. Rendkívül jó ötletnek tartom, hogy ilyen programot hozott közelebb hozzánk a tanárnő. Őszintén remélem, hogy rendszeressé válik, mert olyan impulzusokat kapunk, melyek felbecsülhetetlenek!”

CsobiSound)
Gigalájk a Jedliknek, diákoknak, tanároknak, aktivitásért, kérdésekért, sütikért, hangulatért! 🙂

Update: Bejegyzés a gimnázium egyik tanára, Sz. Gábor Ágnes blogján.

Élménypedagógiai továbbképzés

Az Osztályfőnökök Országos Szövetsége a héten élménypedagógiai továbbképzést tartott határon túli pedagógusoknak. Ma este (aug 4.) a képzés részeként meghirdetett programként Csobánka Zsuzsa és Toroczkay András költőkkel beszélgettem iskolai élményeikről, irodalomoktatásról, jó és rossz pedagógusokról. Az est második felében Csobánka Zsuzsi rendhagyó magyarórát tartott ribizlibokor virágzik homokozóm hűlt helyén című versem alapján.

A rendhagyó magyaróra vázlata elolvasható a Csobi Sound Facebook-csoport oldalán.

Ügyvezető munkaviszonyban

Zsuzsi visszhangnyi kritikája a blogján – szigorúan ellenőrzött indulatok

Pál Dániel Levente merész lépésre szánta el magát, amikor második kötetének Petőfi és Kosztolányi ars poeticáira alapozva adott címet. Az Ügyvezető költő a 21. században sokakban visszás érzéseket kelthet, minthogy “az önimádat büszke heverőjén” fekvő költő képét idézi meg. Azonban a kimért és ambiciózus ügyvezető szerep mögött mély és érzékeny lírai én rejlik. Az ebből fakadó ellentét csak erősíti a kötetre jellemző eklektikusságot: prózai, lírai és drámai szövegeket egyaránt találunk, ezáltal az olvasótól a szokásosnál nagyobb alázatot vár el a szerző: azt, hogy rá és az ő választásaira legyünk nyitottak, dobjuk el berögződéseinket. Dicséretes az a tudatosság, amivel a “szerepkötet” önmagát és minden olvasatát elbizonytalanítja, gondolkodtat, játszik.

Az emberi kapcsolatok sokszínűségéhez mer sokszínű formát választani, s mivel valóban ismeri azokat, jól párosítja az érzést, témát a formával. Verseiben a tiszta költészet elemeit fedezhetjük fel: ”ahogy álmodhoz álmom,/ szívedhez szívem/ egy nagy zöld szem/ álmai folyamában/ csendben hozzásimul”, teszi ezt az, akit „csutkára rágott az isten”, miközben „A kerti székben egy gyerekisten/ farag egy sokszemű nagy fejet.” A szépség mellett azonban megjelenik egy másik regiszter: a tabukról, pl. maszturbálásról szóló filozofikus beszédmód, mely új olvasatot kínálva hoz létre izgalmas szövegeket, lírában hiánypótlón. Illetve a hűvös eltartás sorai: „két hónap múlva elvetélt/ akinek pocakja megihletett/ abban az órában a kagylóimat tisztogattam”, „a kert birsalmafényű csendje” és a „fáit lóbáló Klauzál tér” kínálnak beszédes díszletet hozzá. Tudja, a fájdalomról és a magányról ridegen szól a legmegrázóbban.

A drámai írásokban izzik a levegő, a szereplők minden helyzetben dönteni kényszerülnek, hiszen kibillentik egymást, a figurák élnek megszólalásaikkor, a sorok mögött tapintható a feszültség. A próza pedig Bartisra emlékeztető kegyetlenséggel dolgozik, „a magány felmelegedik”, nem kímél senkit és semmit, mondatszerkesztésében is kiváló megoldásokat mutat: „Messze volt, mint azok, akik már mindenről lemondtak, és akiket kifejezetten zavar valaki, aki miatt esetleg nem kellene.” „Aki megerőszakol, az is szeret” – ezt az ambivalenciát oldja fel a kötet.

Mert nagy a tét, “Önmagamat önmagammal mérem” – írja Kosztolányi, és ezt teszi az ügyvezető költő is, 21. századi módon, értékrenddel, megdöntve a spleenes dandy, szenvedés-lírát produkáló költőképet, ezáltal persze sokaknak feladva a leckét.