Tag Archive: előadás


Előadás Veszelszki Ágnes meghívására az ELTE BTK A/047-es termében.

tipo

 

Ezzel a címmel tartottam előadást a madridi UCM egyetemen, utána költői est: bemutattam a ‘Hogy éltünk, nem hiába‘ c. könyvemet, majd ‘Az Úr Nyolcadik Kerületét‘ is.

A teljes program ITT, rezümék ITT.

jornadas

 

In this presentation I attempt to describe some similarities and analogies between literary theory (cultural techniques) and webergonomics, first of all, how could theoretical evidence work in a different field, while still being in a text-based or visualized dimension. The aspect of search means a kind of reading and interpretation for syntax and semantics appear in searching processes as well as in the classical way of text-/texture-reading and interpretation. The aspect of defence means the “health” of the text/texture, either on the web or in a dictatorship; while writing, one has the idea of transparency and usability of his text/texture, but in some contexts one has to change his mind and his writing techniques, too, just for the sake of the special needs of his future readers’ expectations about web2.0/web3.0/mobile technologies.

Az előadás elhangzott: Visual Learning: Emotion – Expresion – Explanation. 4th Visual Learning Conference – Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Nov. 15–16, 2013.

A konferencia teljes programja itt érhető el.

(BEFORE) Pár óra múlva az MTA MFT konferenciáján el fog hangozni ez a mondat a számból: “Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Előadásom szeretném két idézett mondattal kezdeni. Az első: „E két feltétel játéka kell tehát – nagyon csak a lényegre szorítkozva –, hogy a webergonómia prakticitásának eredményeképpen létrejöhessen és okot nyerjen a kultúrtechnikák alkalmazása. Ebben az esetben tehát a kultúra és a technika nem választható el egymástól.” A második: „Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy mi a filológia jövője, milyen utak állnak egy filológus előtt, nekem két válaszom van egy régi közérzet-viccet kicsit átírva. A filológus előtt két út áll: az egyik a digitalizált szöveg analízisének útja, a másik elviselhetetlen.” Az első mondattal fejeztem be a tavaly ugyanezen a konferencián az előadásomat, legalábbis az írott változatát, a másodikkal fogom kezdeni jövőre – ha ismét szerepelhetek. A kettő közötti logikai űrt fogom a következő negyed órában, még az ebéd előtt kitölteni.”

(AFTER) Ha jól tudom, ritka az olyan tudományos konferencia-előadás, ahol az elmondottak és elhallgatások valakiből azt a hatást váltják ki, hogy kicsordul a könnye. Ez volt az utolsó mondat: “A magánember tehetetlen, mert csak nézni tudja, hogy mi történik, de az ember mint tudós, esetemben éppen filológus, itt jelenik meg, mert ez utóbbi először szemléli a dolgokat, majd csak utána analizálja és írja le a lehető legobjektívebben – ennél kegyetlenebb nem történhet, ha mindez egy személyiségben és egy testben zajlik le egyszerre és ugyanakkor. Sajnos be kell ismerni, hogy az élet ugyanolyan kegyetlen, mint az a tudomány — legyen természettudomány vagy éppen a (kiber)filológia –, ami a leírására alkalmas, vagy inkább: egyedül képes.” — Köszönöm a figyelmet.

Teljes konferenciaprogram itt: LINK

Veszelszki Ágnes beszámolója itt: LINK

La Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad Loránd Eötvös de Budapest (ELTE) y la Embajada de Hungría en Madrid organizan los próximos días 23, 24 y 25 de octubre las I Jornadas de cultura y literatura húngaras en Madrid. En el marco de estas jornadas, la Biblioteca de Filología de la UCM presenta una exposición bibliográfica, que se podrá visitar en la Sala de lectura de la Biblioteca General (Edificio A) a partir del 23 de octubre hasta el 23 de noviembre de 2012.

Revoluciones y cambios de paradigma en la literatura en torno al año 2000

La ponencia abordará el tema de las tendencias principales, cambios y modas de la literatura húngara (lírica, prosa, drama y teoría literaria, experiencia estética) posterior a 2000. Se dibujará el perfil de varios autores importantes y sus influencias, mencionando los temas explorados por la literatura húngara (tema padre, madre, cuerpo, culto de muerte, medievalismo) y los mecanismos de la literatura actual húngara.

Breve comentario del escenario literario en Hungría (Grupos, médiums, maestros – redes de la literatura húngara)

Esta ponencia estudiaría la construcción de la literatura húngara de la actualidad y las agrupaciones más importantes, su historia, las revistas más importantes y las relaciones de los autores jóvenes con sus maestros y con sus ideales estéticos.

LINK

Előadásom tétje két szövegaspektus középpontba állítása, illetve olyan analógiák találása, melyek ugyanúgy igazak a nyelvre és annak leírhatóságára, mint a programozás nyelveire és azok leírhatóságára. Ha a keresés felől közelítünk egy bármekkora kiterjedésű szöveghez, szintaxisba és a szemantikába ütközünk, a kérdéseinket ezek mentén tudjuk feltenni és megválaszolni – fordítás esetén ezek „hibái” állítják meg a folyamatot. Ha a védelem felől közelítünk a szöveghez, a hangsúly a sebezhetőségen és a biztonsági protokollokon van, maga a nyelv csak kis részben felelős a biztonsági előírásokat be nem tartó nyelvhasználó – például író vagy programozó – nyelvhasználat közben ejtett hibáiért, és ezek következményeiért – legyen szó akár egy cenzorokkal karbantartott diktatúráról vagy egy honlap architektúrájáról.

Időpont és helyszín: Reáliák – a lexikológiától a frazeológiáig. Értelmezések és fordítási kérdések (az MTA Modern Filológiai Társaságának konferenciája).ELTE BTK Gólyavár, Pázmány Péter terem, Budapest, 2012. június 20–21.

A konferencia teljes programja itt olvasható: filologia.hu

igazság/nem/igazság

Az előadás azt a pillanatot szeretné megragadni és bemutatni, amikor az igazság és nem-igazság a párbeszéd vagy a párbeszéd hiánya során olyan konfliktushelyzetek lehetőségét hozza elő, amely szépirodalmi művek esetén a tragédia kibontakozásának katalizátora, valós(közeli) szituációkban pedig szinte szépirodalmilag is ábrázolható tömörséggel és komplexitással jelenik meg. A pillanat adott ugyanúgy a férfi-nő kapcsolatban, mint a legváltozatosabb kommunikációs helyzetekben, a hétköznapi beszédtől kezdve a politikai vagy diplomáciai kommunikációig. E pillanat körülrajzolhatóságában a legerőteljesebb momentum az, amikor az igazság és a nem-igazság a résztvevők között pillanatok alatt helyet cserél, melynek egyik oka – több másik mellett – a túlzás, ahogy azt Ismail Kadare is leírta az ógörög drámai szituációk balkáni továbbélése kapcsán.

Időpont: 2012. május 18.

Helyszín: ELTE Doktori Kiválóság Központ, Ifjúsági épület

A Trauma, gender, irodalom c. konferencia teljes programja itt olvasható.

A nőnapi tipográfia (hivatalosan: Dokumentumszerkesztés, tipográfia) óra vendégelőadója Pál Dániel Levente, az Eötvös Kiadó főszerkesztője volt. Az Eötvös Kiadót képviselte továbbá a csütörtök esti alkalmon Durmits Ildikó, a kiadó műszaki vezetője.

Az odafigyelő hallgatóság megtudhatta, mi a dolga általában véve a tipográfusnak, mi a dolga a gyakorlatban a szabálykövető tipográfusnak, miért nevezhetjük a mesterséget és a művészetet ötvöző alkalmazott művészetnek a tipográfiát. Szó esett betűhelyekről, ciceróról, a folyosókról vagy csatornákról, a soregyenről, a sorvégi szabályokról, az árva- és özvegy- elnevezésű fattyúsorokról, tompa és behúzott bekezdésekről, a kiemelés különféle módjairól, a tapadó jelekről. Kiderült, hogy mivel lehet egyeseket három sor vagy három sör után lenyűgözni, ez a lipcsei soresési szabály. Pál Dániel Levente beszélt a betűkről és betűcsaládokról.

Az előadást egy bemutató zárta a vizuális vs. kód alapú, valamint a hagyományos vs. CtP (computer to plate) vs. “szövegőssejtes” tördelés különbségeiről. A vizuális tördelés esetén azonnal látható az eredmény, ezen az elven működik a a legtöbb tördelőprogram, de még a Word is. Kódalapú ezzel szemben a HTML, illetve a szintén megemlített LaTeX. A hagyományos/CtP közti különbségtétel a nyomda(technológia)i munkafázisokat érinti. E kettőt egészíti ki (váltja fel) újabban a “szövegőssejt”-nek nevezett munkatervezés, azaz egy olyan kiadói munkafolyamat, amely a bármilyen médiumra való (minél költséghatékonyabb és gyorsabb) átalakításra fókuszál (például egy folyóirat megjelenhet webes felületen, másképpen kell optimalizálni táblagépre, illetve nyomtatáshoz – ám mindez néhány kattintással megoldható).

Köszönjük az érdekes, a tipográfia gyakorlati hasznosításába való bevezetést az Eötvös Kiadó munkatársainak!

Időpont: 2012. március 8.

Helyszín: ELTE BTK B/217

Szöveg és meghívás és forrás: Veszelszki Ágnes

Az alapvetően hálózatokban gondolkodó hypertext-elméletek többféle úton terjesztik ki a szöveg fogalmát, akár az irodalomelmélet, akár az informatika elméletalkotóira támaszkodnak szívesebben. Ha továbbgondoljuk ezeket az elméleteket, eljuthatunk újfajta szöveg-interpretációkhoz vagy -modellezésekhez, melyek új tapasztalatokkal bővíthetik a S/szövegről és annak működéséről való elképzeléseinket.

Ha például a szöveget egymásra épülő párhuzamos szövegsíkokon vagy -tereken olvassuk két kódolás/kódolhatóság mentén – melyből az egyik a szövegi olvasás, a másik a technikai, azaz maga a szöveg anyagszerűsége, vagy a virtuális paradigmában anyagtalanság-szerűsége –, akkor felfedezhetünk a logikusan egymásra épülő lineáris/vektoriális és hálózatos szövegtartományok és -modellek mellett harmadikként nem-logikusan, azaz kiszámíthatatlanul működő további szövegtulajdonságokat és -alakzatokat is.

Előadásomban ezek egymásra épülő, egymástól nehezen függetleníthető leírhatóságának bemutatására teszek kísérletet.

Időpont: 2011. november 28.

Helyszín: Szombathely, Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ D ép. 113. (Szombathely, Berzsenyi tér 2.)

A Hálózatok 2011 című konferencia részletes programja itt olvasható.

A pankráció se nem sport, se nem cirkusz, valahol a kettő között helyezhető el. A pankráció gálái sem sportesemények vagy cirkuszi show-k, inkább népünnepélyek – táncosokkal, zenészekkel, celebritásokkal, hoppmesterekkel, gyönyörű nőkkel, hős harcosokkal és aljas ellenségekkel, a maga sajátos világában értelmezett, egyértelműen jelzett és karakteresen jelen lévő commedia dell’arte szereplőkkel.

Adott tehát egy különös és titokzatos világ, melyben bizonyos időközönként ünnepeket rendeznek, a nyers és önfeledt szórakozás közösségi ünnepségeit. Egy szemiotikus számára pedig ez az igazán izgalmas: hogyan épül fel, milyen koreográfia szerint működik ez az egész – honnan táplálkozik, miből merít egy-egy szereplő, az ünnep berendezett terei vagy maga a tradíció és kulturális örökség pixeleiből összeálló teatralitás.

Az előadás a Magyar Szemiotikai Társaság “Semiotica Agriensis 9. Emlékezet – ünnep – fesztivál” című éves konferenciáján hangzik el. (Részletes program itt.)