A Gyógypedagógiai Szemle az ELTE Reader könyvespolcán

Az ELTE Reader létrehozatalának egyik legfőbb célja, hogy korszerű és naprakész tananyagok összegyűjtésével, az oktatáshoz jól illeszkedő forrás- és segédanyagok elérhetővé tételével, a tanuláshoz és a követelményekhez kapcsolódó információk közreadásával segítsük az oktatók és a hallgatók munkáját.

Az oktatási tevékenység támogatása mellett az ELTE Reader fontos célja, hogy helyet biztosítson az egyetemen folyó tudományos munka eredményeinek, élénkítse az információcserét és olyan tudástárat hozzon létre, amely a szakemberek, az oktatók és a hallgatók számára egyaránt áttekintést nyújt az ELTE-n zajló kutatásokról.

Az ELTE Reader lehetőséget kínál arra, hogy az intézmény egésze, az egyetemi karok, szervezeti egységek és társaságok, a hallgatói képviseletek és csoportok bemutassák tevékenységüket, képzéseiket vagy szolgáltatásaikat. Dokumentálja az egyetemi közélet főbb eseményeit és új kommunikációs csatornát nyit az ELTE leendő, jelenlegi és egykori hallgatói felé.

Az ELTE Reader pillanatnyilag nyilvános béta-tesztüzemben működik. Azon dolgozunk, hogy az elérhető dokumentumok körét folyamatosan bővítsük, a kínálat sokszínűségét és az alkalmazási területek számát gyarapítsuk.

Az ELTE Reader honlapja: http://www.eltereader.hu/

Táblagépre vagy okostelefonra az applikáció ingyenesen letölthető a Google Play-ről (Androidos készülékekre) vagy az iTunes-ról (IOS-es készülékekre).

Az ELTE Reader Facebook-csoportja, folyamatosan frissülő hírcsatornával, új megjelenésekkel ITT található.

Kérjük, amennyiben tudomása van olyan anyagokról, melyek hasznosságuk és fontosságuk miatt helyet érdemelnek és széles körben hozzáférhetővé tehetők az ELTE Reader digitális könyvtárában (pl. egyetemi jegyzetek, szöveggyűjtemények, konferenciakötetek, a pályázat szigorúsága miatt kereskedelmi forgalomba nem hozható fontos kiadványok, kutatások dokumentációja vagy az anyagi források szűkössége miatt “csak” digitálisan megjelentethető könyvek stb.), vegye fel velünk a kapcsolatot az eltereader@eotvoskiado.hu e-mail címen.

Hiszen ma már kevés csak jelen lenni a weben, de jól láthatóvá és könnyen megtalálhatóvá is érdemes válni – akár egy munkahelyi számítógépen, akár otthon, akár egy hosszú vonatút alatt vagy egy okostelefonon a dugóba ragadt buszon.

eltereader
Gyógypedagógiai Szemle az ELTE Reader könyvespolcán

Gyógypedagógiai Szemle szerkesztői mindig nyitottak voltak a technikai fejlődés kínálta lehetőségek felé, ezzel egyre több olvasót toborozva és egyre szélesebb olvasóközönséget elérve.

Öt évvel ezelőtti, 2008-as indulása óta a Gyógypedagógiai Szemle Online jelentősen beágyazódott nemcsak a szakmai, hanem a szélesebben értelmezhető online média világába is: a lap archívumának folyamatos gondozása mellett (számonként 10.000–20.000 olvasó) friss hírek, felhívások, képzési és konferencia-információk, könyvajánlók és -kritikák gazdagítják az webes felületet (kb. 50.000 egyedi látogató/hó), mely a párhuzamosan külön hírgyűjtő-csatornaként és közösségként is funkcionáló Facebook-csoporttal kiegészülve (több mint 2.000 tag) jelentős szerepet visz a hazai (illetve magyar nyelvű) széles körűen értelmezhető gyógypedagógiai témájú tájékoztatásban és információáramlásban.

A szerkesztőség másik következetes stratégiája – a folyóirat szakmai megerősítése és tematikus gazdagítása mellett – az esetenként talán “váratlan és meglepő” fúziókban való gondolkodás.

2008-ban egy informatikai céggel (PRAE.HU Informatikai és Kommunikációs Kft.) és a hozzá több szálon kötődő kulturális portállal (prae.hu általános művészeti portál) összefogva jött létre a Gyógypedagógiai Szemle Online, mely együttműködés azóta is eredményes és kölcsönösen gazdagítja a két érdeklődési terület egyikéről érkező nyitott olvasó tájékoztatását (pl. közös projektek, könyvek és kiadványok (Péterke-sorozat), átvett cikkek és hírek, kölcsönösen segített petíciók, folyamatosan fejlesztett és karbantartott informatikai háttér stb.).

Ettől eltérő logikájú, de jellegében hasonló nyitás az ELTE Eötvös Kiadó ELTE Reader nevű projektjében történő úttörő és aktív részvétel, mely alapvetően szintén a kölcsönösségen alapul:

  1. Gyógypedagógiai Szemle átadja az ELTE Reader részére teljes digitális archívumát, mellyel új olvasókat toboroz az új rendszer eltérő hálózatossága miatt (pl. az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar vagy a Tanító- és Óvóképző Kar hallgatói, a tanárképzésben részt vevő hallgatók);
  2. az ELTE Eötvös Kiadó az ELTE Reader projekt szabványai szerint technikailag továbbfejleszti a Gyógypedagógiai Szemle archívumát: (a) az archív PDF állományokat belső navigációval látja el, illetve (b) keresőrendszerének köszönhetően a teljes anyagot még átláthatóbbá teszi a jelenlegi vagy leendő kutatók és hallgatók előtt.
Megköszönjük, ha ebben a munkában az Ön közreműködésére is számíthatunk. Kérdéseit, észrevételeit, javaslatait az eltereader@eotvoskiado.hu e-mail címen várjuk.

Megjelent a Gyógypedagógiai Szemle 2013/2. száma

Megjelent és már digitálisan is elérhető (cikkenként vagy pdf-ben) a Gyógypedagógiai Szemle 2013. évfolyamának második száma. A szám tanulmányai többek az adaptív viselkedés mérésével, a segítőkutyák segítségével történő társadalmi szemléletformálással, az SNI tanulók oktatásával, a Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálatával (DPV), a hangképzési zavarok kezelésének egészségügyi jelentőségével, illetve az írásbeli kommunikáció fejlesztésével foglalkoznak.

LINK

Megjelent a Gyógypedagógiai Szemle 2012/2. száma

Már nyomtatásban és digitálisan is elérhető a Gyógypedagógiai Szemle 2012/2. száma. E szám jubileumi szám – a MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE megalakulásának 40. évfordulójára. Különszámunk egy válogatást tesz közzé azokból a közlésre beérkezett anyagokból, amelyek jól példázzák a gyógypedagógia alapproblémáinak interdiszciplinaritását a nyelvészet, a pszichológia, a medicina, illetve a gyógypedagógia elméleti és gyakorlati aspektusából.

LINK

Megjelent a Gyógypedagógiai Szemle 2011/3-4-es dupla száma

Gyógypedagógiai Szemle 2011/3-4

Gyógypedagógiai Szemle 2011/3-4

Már nyomtatásban és digitálisan is elérhető a Gyógypedagógiai Szemle2011/3-4., logopédiával foglalkozó dupla száma. A lapszám szerkesztését is ez az inter- és intradiszciplinaritás határozta meg. Elsősorban olyan eredeti közleményeket kívántunk publikálni, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy a határtudományok kutatásai – például a nyelvészeti, fonológiai irányultságú kutatások (tipikus, atipikus egy- és kétnyelvű gyermekek esetében – Sebestyénné Tar Éva és Bóna Judit tanulmányai), a pszichológia (Lajos Péter), a foniátria (Szamosi Tímea–Mészáros Krisztina–Nagy Éva– Banai János) vizsgálati eszközei – hogyan gazdagítják a logopédia elméletét, válnak nélkülözhetetlen tudássá nemcsak a tudomány, de a szakma számára is. (Részletes tartalom beljebb…)

Megjelent a Gyógypedagógiai Szemle 2011/2-es száma

Gyógypedagógiai Szemle 2011/2

Gyógypedagógiai Szemle 2011/2

Már nyomtatásban és digitálisan is elérhető a Gyógypedagógiai Szemle2011/2., szometopedagógiával foglalkozó száma. A lapszámban többek között tanulmány olvasható Benczúr Miklósnétól, Kullmann Lajostól, Berényi Marianne–Katona Ferenctől, Lénárt Zoltántól, valamint a DIS-QOL életminőség vizsgáló eljárás hazai eredményeiről. (Részletes tartalom beljebb…

Gyógypedagógiai Szemle Online – arculat, statisztikák, tervek

Alább olvasható a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének készített féléves jelentés egyszerüsített, rövidített változata, mely röviden és statisztikai adatokkal megerősítve bemutatja a Gyógypedagógiai Szemle Online eddigi történetét, a laparculat bővülését, az olvasószám emelkedését, illetve röviden kitér a jövőre, a tervekre is.

A teljes anyag ide kattintva olvasható.

Megjelent a Gyógypedagógiai Szemle 2011/1-es száma

Gyógypedagógiai Szemle 2011/1

Gyógypedagógiai Szemle 2011/1

Már nyomtatásban és digitálisan is elérhető a Gyógypedagógiai Szemle2011/1. száma. A lapszámban többek között tanulmány olvasható Radványi Katalintól (A kompetencia alapú fejlesztés értelmezése a kognitív képességek jelentős elmaradása esetén) és Hirschberg Jenőtől(Orrhangzós beszéd), valamint egy WISC-IV teszttel végzett vizsgálatról és a közszolgálatokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésről. (Részletes tartalom beljebb…

Megjelent a Gyógypedagógiai Szemle 2010/4-es száma

Gyógypedagógiai Szemle 2010/4

Gyógypedagógiai Szemle 2010/4

Már nyomtatásban és digitálisan is elérhető a Gyógypedagógiai Szemle 2010/4. száma. A lapszámban többek között tanulmány olvasható Fejes József Balázs–Szenczi Beátától (Tanulási korlátok a magyar és az amerikai szakirodalomban), dr. Balázs Boglárkától (Az allergia), Vecsey Katalintól (A beszédtanár és a színház) és Gordosné Szabó Annától (110 éves a gyógypedagógus-képzés Magyarországon).

Megjelent a Gyógypedagógiai Szemle 2010/3-as száma

Gyógypedagógiai Szemle 2010/3

Gyógypedagógiai Szemle 2010/3

Már nyomtatásban és digitálisan is elérhető a Gyógypedagógiai Szemle 2010/3. száma. A lapszámban többek között tanulmány olvasható Vecsey Katalintól (Transzszexuális “‘hangterápia”), Berta Lászlótól (Befutó modell), Füves Sándornétól (A sajátos nevelési igényű gyermekek helyzete Győr nevelési, nevelési-oktatási intézményeiben), Oroszné Kosik Gabriellától (Mozgásterápia mint kiegészítő terápia a beszédfejlesztés terén), valamint egy részletes tanulmány a fogyatékos emberek számára hozzáférhető szakiskolai innovációkról (Fehér Ildikó, Schmitsek Szilvia, Schüttler Vera, Szauer Csilla), egy különösen érdekes beszámoló pedig a magyar tűzoltók speciális “vak-lépzéséről” (Veress Éva, Fehér Zsigmond, Somorjai Ágnes).

Gyógypedagógiai Szemle 2010/2

Megjelent a Gyógypedagógiai Szemle 2010/2-es száma, a link mögött a tartalom, az összes cikk digitalizálva, angol absztraktok és a letölthető pdf.