100 ezer költő a változásért (média)

100 ezer költő a változásért (Fotó: © Fazekas István – HVG)

100 ezer költő a változásért (Fotó: © Fazekas István – HVG)

Forrás: Ilyen, amikor a költők megszállják a Műcsarnokot (hvg.hu)

(…) Ivan Tabeira spanyolul versel, Szkárosi Endre csinos kis performance-szal lép fel, Balla D. Károly Kárpátaljáról jelentkezik be, Csoóri Sándor elfelejt vagy nem tud eljönni, Bodor Béla lánya majdnem elsírja magát édesapja verseinek olvasása közben, Pál Dániel Levente pedig –megelőlegezve a jövőt – már nem papírból vagy a kötetéből olvas, hanem a táblagépéből. Lassan, dallamosan, fennkölten vagy épp póz nélkül, de mindenki kitölti a neki szánt 3-5 percet, mert ennyi idő jut mindenkire fejenként. Talán ez is magyarázza, hogy az írók miért nem jöhettek számításba, mert ez a rugalmasság nem a próza sajátja. (…)

Papp Sándor Zsigmond: Kilencvenöt országban százezer költő olvasott fel a változásért (Népszabadság Online)

(…) Később, ezt a bensőséges apa-lánya kapcsolatot házastársira váltva szállítja újra a családi meghittséget Csobánka Zsuzsa és Pál Dani. Ezt az is fokozza, hogy a színpadon csak ők ketten ülnek, míg a többi blokkban négy-öt résztvevő van fenn egyszerre. (…)

Fehér Renátó: Kuckó a fájdalom helyett (Litera)

Könyvfesztivál Afterparty

Épphogy véget ér az ország egyik legnagyobb könyves rendezvénye, a XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, felhalmozódott rengeteg élmény, tapasztalat. Úgy érezzük, azon melegében érdemes lesz ezeket összegezni, átbeszélni, külfölddel összehasonlítani, jövőbe tekinteni, majd a felhalmozott energiákat kiereszteni, a fáradtságot kimulatni. Szeretettel vár minden már és leendő könyvszerető embert a PRAE.HU csapata a Könyvfesztivál Afterpartyn.

Könyvfesztivál Afterparty

Könyvfesztivál Afterparty

Hol? 

 • Műcsarnok (XIV. Hősök tere) … majd ?

Mikor?

 • 2011. április 20. (szerda) 19:00 – 22:00 … majd ?

Szépirodalom?

 • Nagypál István
 • Solymosi Bálint
 • Zerza Béla Zoltán

Fesztivál-körkép?

 • Balázs Eszter Anna (a PRAE.HU rovatvezetője)
 • Halmos Ádám (a Nyitott Könyvműhely vezetője)
 • Karádi Éva (szervező, Európai Elsőkönyvesek Fesztiválja)
 • Sárközy Bence (a Magvető Kiadó főszerkesztője)
 • Zentai Péter László (a Könyvfesztivál igazgatója)

Házigazdák?

 • Balogh Endre
 • Pál Dániel Levente

Töréspontok+Protézisek – Pálinkában oldott irodalomelmélet

Prae soron következő irodalmi estjén, 2011. március 16-án, este 7 órától a Műcsarnokban H. Nagy Péter Protézisek című könyvét Nemes Z. Márió és L. Varga Péter Töréspontok című könyvét Németh Zoltán mutatja be. Közben a legjobb magyar pálinkákat kóstoljuk! Házigazda: Pál Dániel Levente. (Részletek itt…)


Vécsei Rita Andrea: Multidiszciplináris kalandozások (prae.hu, 11.03.29)

Prae az E-ről

Többek közt az internetes irodalmi trendekről, az élő Facebook-irodalomról és az e-könyvkiadásról beszélgetett Kálmán C. György, Bodó Balázs, Balogh Endre és Pál Dániel Levente a Prae E-számának bemutatóján a Műcsarnokban. Ebből a beszélgetésből hallhatnak részleteket a Litera Rádióban.

Prae: e-szám bemutató

e-prae

e-Prae

A Prae 44. számbemutatóján Balogh Endre az elmúlt bő évtized jelentősebb internetes irodalmi trendjeiről, Kálmán C. György az élő Facebook-irodalomról beszél, Bodó Balázs hétszer átkozza el a magyar e-könyv-kiadást, Pál Dániel Levente pedig kísérletet tesz a jövő filológiájának meghatározására. Utánuk bemutatkozik a Hajtűkanyar: Tallér Edina, Palágyi Ildikó Brigitta, Somogyi Aranka, Zilahi Anna és Kupa Júlia.

Bemutató: Műcsarnok, 2011. február 16. szerda 19:00

***

Forradalmi változás vagy kellemes lábvíz? Attól még, hogy demokratikusabb lett a média, még nem lett sokkal több a valóban minőségi kritikaírással foglalkozó ember. (Balogh Endre)

Minden vágyam az, hogy a magyar kiadói ipar a jövő évtizedben is virágozzék, de nem érdemli meg az életet, ha megöli közben a szöveget. Márpedig az, hogy a teljes szöveg terjedésétől való félelmében a kiadók lehetetlenné teszik a szöveg részeinek terjedését, használatát, ezzel a következménnyel jár. (Bodó Balázs)

A közösségi oldalakon (és itt persze elsősorban a Facebookra gondolok) sokkal nagyobb eséllyel ütközünk irodalmi művekbe (vagy irodalmi művekről folyó diskurzusba, vagy a mű készülésének folyamatába), mint amúgy, a hálózaton kívül. (Kálmán C. György)

Ha a humán tudósok számára technikailag nem lesz megoldható a keletkezett digitális szövegtenger vizsgálata, akkor korunk, a digitális kor a középkorhoz hasonló „sötét” jelzőt kap majd – csak azért, mert az utókor számára hozzáférhetetlen lesz, csöndben marad. (Pál Dániel Levente)

A szám teljes tartalma itt olvasható.

Két új PRAE.HU könyv jelent meg

Mohai V. Lajos: Az emlékezés melankóliája

Mohai V. Lajos: Az emlékezés melankóliája

Mohai V. Lajos: Az emlékezés melankóliája

„Budapest, Nagykanizsa, Prága. Színe esőszürke. Melankólia, saját halottak, temetők. Elmerül az emlékezetben, a saját és a közös időben. Mohai V. Lajos úgy néz a múltba, mintha sosem pislogna. Felrajzolja a természetet, a városi tájat és az embereket. Már-már meditáció ez: a test és a szellem együttes meditációja.

Szimonidész egyszer részt vett egy lakomán. Miután kihívták a palotából, beszakadt a mennyezet, a felismerhetetlenségig összeroncsolva a házigazdát és vendégeit. Szimonidész, a költő viszont el tudta mesélni, ki hol ült az asztalnál. Így neki köszönhették a hozzátartozók, hogy eltemethették az áldozatokat. Ahogy Cicero meséli, ez az emlékezet születésének története.

Mi irányítja ebben a könyvben az emlékezés figyelmét?Többnyire itt is a halál, a pusztuló világ, de az annak ellentmondani kívánó emberi törekvéshez, a társhoz is odafordul, legyen az ember vagy kutya.

Kérdése nem az, hogy sikerül-e emlékezni, hanem az, mit hoz így létre. Mohaival megközelíthetjük azt, aminek a neve közép-európai spleen.”


Nemes Z. Márió: Bauxit

Nemes Z. Márió: Bauxit

Nemes Z. Márió: Bauxit

Nemes Z. Márió kötetét régóta várjuk már. Ahogy az elsőt, ezt is k. kabai lóránt szerkesztette. Egy vers, melyet a szerző könyve borítójának hátsó oldalán is idéz.

December 15-én szerda este a 7 órától a Műcsarnokban két könyvet mutatunk be. Az emlékezés melankóliája címmel jelenik meg Mohai V. Lajos első prózakötete, erről Balogh Endre beszél. Nemes Z. Márió második verseskötetéről Harcos Bálint beszélget a szerzővel.

A Csöndes, az Ügyvezető, a Kisbetűs, a Cigarettás

Három PRAE.HU & Palimpszeszt verseskötet jelent meg idén: Marno János A semmi esélye, Pál Dániel Levente Ügyvezető költő a 21. században és a legújabb, Pollágh Péter A Cigarettás – utóbbit k. kabai lóránt mutatta be –, a költők pedig felolvastak november 17-én 19 órától a Műcsarnokban.

Elejétől fogva Morriconét hallottam, a legnagyobb csöndben is, a versek szép dala közben. Szóltak szépen, csöndesen a versek, a bemutatás, de Morricone csak nem hagyta abba. Látni véltem Clint Eastwood, Lee Van Cleef és Eli Wallach arcélét is egy pillanatra. Nem volt felesleges szöveg, csak nézések. Nem volt bevezetés, felvezető, ráhangolódás. Derékszögbe állított két kanapén ültek a költők egymás mellett szögletesen. Általában cigarettáztak. Általában egyikük lazán hátradőlt, a másik előrehajolt, aztán fordítva. Egyikük keresztbe fonta a lábait, a másik széttárta, aztán fordítva. Nem volt több mozgás. Mindig csak egyikük beszélt. Olvasott, nem beszélt. Nem kérdezett senki.

Pál Dániel Levente hat verset olvasott fel, de hét olvasás volt, mert egyet kétszer, áthajolva és nem hajolva, a reménytelen soráthajlást: „gyenge vagy, bizakodsz, mindhiába/ menekülsz előre, futsz, hátha/ majd te leszel, aki több lehet/ mint aki bárha lehettél volna”Az öreg cukrot: „Nejem közönyös, mert fotel. Ilyenkor besüt a nap, nézem az eget, meditálok, hunyorgok, kiverem. A nap felé. Hátha eltalálom. Máskor éjszaka, ez sokkal intimebb. Benéz egy műhold. Kinézek a műholdra, ráverem. Leginkább a fotelre.”, és Az élet egy folyóját: „ Nincs emlék, ha mindet elmesélem,/ egy folyóba bevezetlek szépen./ Nincs varázslat, mit a parton hagytunk volna/ levetett ruháinkkal egybehajtogatva”.


Marno, PDL, Pollágh a Műcsarnokban

Három költő vonul vörös szőnyegen a Műcsarnokba: Marno János, Pál Dániel Levente, Pollágh Péter. Ezt adta idén a PRAE.HU+Palimpszeszt a magyar költészethez: A semmi esélyét, az Ügyvezető költő a 21. századbant és az este premierjeként, k. kabai lóránt bemutatásában A Cigarettást!

Időpont és helyszín: 2010. november 17. 19:00 Műcsarnok

Észtország – bemutató észt vodkával ízesítve

Prae043: Észtország

Prae043: Észtország

Az elmúlt időszakban az észtek több dologgal is fölhívták magukra a figyelmet: hamarosan csatlakoznak az euróövezethez s hatékonyan óvják természeti kincseiket az emberi jelenlét nyomaitól. A nyugati típusú szekularizált, technologizált, újrafüggetlenedett társadalom és a természettel való harmónia tapasztalata egyszerre szembenézés a történelemmel, valamint annak megélése, és így az észt irodalom sem annyira az északi egzotikum, mint inkább a különös ismerősség világába kalauzol. Figyelembe véve, hogy ma egyre erősebb érdeklődés mutatkozik a közép- és kelet-európai kis irodalmak iránt, s felismerve, hogy a „nagyok” kevésbé érthetők a „kicsik” nélkül, a Prae kortárs észt számával szeretne hozzájárulni északi nyelvrokonaink gazdag literatúrájának közvetítéséhez – a műveket fiatal fordítók tolmácsolásában adjuk közre.

2010. október 20. (szerda) 19:00 – Műcsarnok (XIV. Hősök tere)

Program

Észtországról, a kortárs észt irodalmról és kultúráról Reet Klettenberg, Márkus Virág és Lőrincz Gergely beszélget L. Varga Péter moderálásával.

Ezt követően számunk kortárs magyar szerzői: Csobánka Zsuzsa, Hartay Csaba és Tolvaj Zoltán olvasnak fel.

Az est vidámsága érdekében észt vodkával kedveskedünk vendégeinknek – amíg a készlet tart. (A vodkáért köszönet Reetnek!)

Teljes tartalomjegyzék és képek ITT!